office@bluelaboratory.ro +40 256 273 887 / +40 720 069 203

Partenerul tau
pe termen lung!

Separatoare tambur cu Pamanturi Rare

  • Prelucrarea mineralelor - Indepartarea mineralelor paramagnetice
  • Ceramica - Indepartarea Fe2O3 din materialele in vrac
  • Reciclarea Materialelor Plastice - pentru indepartarea fierului ultra fin
  • Separatoare magnetice de intensitate magnetica ridicata
  • Magneti din paminturi rare cu grad mare de stabilitate
  • Alimentare, viteza tamburului si pozitia divizorului reglabile
  • Trei modele constructive cu diametre de : 75mm, 100mm si 300mm

Asigura separarea particulelor paramagnetice din produsele neomogene uscate in vederea reciclarii.